BİR YARALI KURT MİSALİ HER YANIMIZ İT TUZAĞI.."Aziz dava arkadaşlarıma hayvan iddiasında bulunarak alçak ve rezil bir ifade kullanmıştır. Kendisi 'eşrefi mahlukat'la dolaştığını söylemiştir. Bizi küçümsemiş ve hakaret dolu ifadelerle saldırmıştır. Evet Recep Tayyip Erdoğan ben bir bozkurt olarak elbette bozkurtlarla dolaşıyorum. Ama senin etrafında eşrefi mahluk olarak gördüklerin aslında esfel-ii safilindir. Sen onları iyi bilirsin, emir aldıkların ve taşeronluğunu yaptıkların da esfel-i safilindir. Müslümanları katleden, eşrefi mahlukata kıyan da yanında hizaya girdiklerindir. Sen asil bozkurtları yanındaki çakallarla mı karıştıyorsun? Etrafta bulunan insan suretindeki ahlaksızlarla aziz dava arkadaşlarımı bir tutmaya nasıl cüret edersin. Bozkurtu bilmeyen, dava arkadaşlarıma küfür eden Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük dersi büyük Türk milleti verecektir.


Tags

© Copyright by global-streaming all rights reserved.